Privacybeleid

Ofschoon de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonsgegevens wordt gevraagd.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 op de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht op inzage in uw gegevens en het recht om deze te wijzigen, alsook het recht om het register van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in te kijken.

Dit betekent concreet dat:

Links naar andere websites
Indien wij links naar andere websites opnemen, dan worden deze links u louter ter informatieve titel aangeboden. Wij raden u aan bij het betreden van deze websites het privacybeleid van de aanbieder van de website nauwkeurig na te lezen. REDPHARMA kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de bezochte websites of de praktijken van de eigenaar of operator van deze websites.