Wettelijke meldingen

Deze website is eigendom van REDPHARMA, met zetel van de vennootschap te Tomberg 101, 1200 Brussel.

De site is een leidraad bij het zoeken naar informatie over de verschillende diensten van REDPHARMA.

De informatie op deze website is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, van algemene aard. Ze heeft dus geen betrekking op specifieke of persoonlijke situaties, en kan niet worden beschouwd als een juridisch, professioneel of persoonlijk advies aan de gebruiker.

Iedere vraag of suggestie over de website kan worden gericht aan info@redpharma.be.

Kwaliteit van de informatie en de dienstverlening - beperking van de aansprakelijkheid
REDPHARMA besteedt de grootste zorg aan het creëren en updaten van zijn website. De gebruiker dient er zich bewust van te zijn dat de aangeboden informatie zonder voorafgaande verwittiging kan worden gewijzigd. REDPHARMA wijst alle verantwoordelijkheid af voor het eventuele gebruik van de informatie op deze website.

Deze website bevat hyperlinks die de gebruikers naar andere websites verwijzen. In geen geval kan REDPHARMA verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites. Daarnaast kan REDPHARMA niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten in de adressen van websites of de domeinnamen die in zijn website voorkomen. Ondanks de inspanningen die worden geleverd om onderbrekingen door technische problemen zoveel mogelijk te vermijden, wijst REDPHARMA iedere verantwoordelijkheid af wegens dienstonderbrekingen of andere technische problemen.

Deze bepalingen zijn, tenzij anders vermeld, van toepassing op alle websites van REDPHARMA.

Intellectuele eigendomsrechten
De teksten, lay-out, illustraties en andere bestanddelen van de site zijn door het auteursrecht beschermd of, waar het gegevensbanken betreft, door een specifiek recht. Al deze bestanddelen zijn eigendom van REDPHARMA of, in voorkomend geval, van een derde bij wie REDPHARMA de nodige vergunningen heeft verkregen.

Tenzij anders vermeld, mag de informatie in de vorm van tekst of cijfermateriaal op deze website gratis worden aangewend voor privégebruik of strikt niet-commercieel gebruik, doch met vermelding van de bron.

Iedere reproductie van deze informatie voor commerciële of publicitaire doeleinden, alsook iedere vorm van gebruik of reproductie van de andere bestanddelen van de site, zoals de grafische lijn, de afbeeldingen, de geluiden of de informaticatoepassingen, is echter ten strengste verboden zonder voorafgaande toestemming.

Iedere vraag hiervoor dient te worden gericht aan info@redpharma.be.

Aanmaak van hyperlinks naar de site
Er is steeds schriftelijke toestemming van REDPHARMA vereist voor het gebruik van technieken die erop gericht zijn om de volledige of een gedeelte van de huidige site op te nemen in een andere website, terwijl de juiste oorsprong van de informatie, zelfs gedeeltelijk, wordt verhuld, of die tot verwarring kunnen leiden over de oorsprong van de informatie, zoals framing of in-lining. Iedere vraag hiervoor dient te worden gericht info@redpharma.be.

Rechtsvervolging
Bij niet-naleving van deze bepalingen en bij ieder oneigenlijk gebruik van een gedeelte of de volledige website zal vervolging worden ingesteld.